Ruim 4000 domineeslijsten
Van alle CGK, GG, GKV, NGK en VGKN
plus complete beroepingswerk
van hervormde gemeenten

Alle beroepen van

Predikantenkorps
vergrijst snel

Het beroepingsnieuws
van 25 jaar geleden

Met medewerking van:
Met dank aan:

Welkom

Fijn dat u deze site aandoet, wellicht op zoek naar informatie over predikanten of kerkelijke gemeenten. Onder het motto "Elke dag meer nieuws" bouwen we aan een enorm gegevensbestand.

Het wordt wel aangeduid als een bijzonder werk: het beroepingswerk. De achterliggende 25 jaar hebben we meerdere kerkelijke organen nagespeurd om gegevens over de dominografie uit synodale acta en sedert 1716 de Boekzael naar boven te halen.

Een deel hiervan wordt op de site toonbaar gemaakt. Wilt u meer informatie van hetgeen niet zichtbaar is dan kunt u dat aanvragen.

We vragen uw begrip voor het feit dat de site nog in een opbouwfase. Mocht u zeer nieuwsgierig zijn naar de gegevens van een bepaalde gemeente of persoon dan kunt u dat kenbaar maken en kunt binnen een week een reactie verwachten.

Evenzo vragen we uw hulp voor het geval er leemten of onjuistheden worden gevonden. We houden ons te allen tijde aanbevolen voor suggesties en opmerkingen.

Voor een snelle zoeker is aan de linkerkant meteen het meest recente beroepingsnieuws in beeld. Alleen de naam van de persoon en de verkiezende gemeente worden in beeld gebracht. Wanneer de beslissing bekend is, wordt dit eveneens weergegeven.
Onder dit recente nieuws wordt de mogelijkheid geboden ook het beroepingswerk van 25 jaar geleden te volgen. Daarnaast treft u beschrijvingen aan met de dominografie van enkele gemeenten.

Aan de rechterkant van de pagina (onder de kansel) wordt de mogelijkheid geboden om boven het woordje "zoek" binnen de ingevoerde gegevens te zoeken naar de naam van een gemeente of voorganger.In de verschillende onderdelen kunt u het volgende verwachten:

Dominees:
Behalve de gebruikelijke personalia worden gegevens verstrekt over de standplaats(en), de persoon die aldaar de bevestiging heeft geleid en zo mogelijk ook gebruikte Bijbelteksten. In de rubriek “overig” wordt getoond of er in de loop der tijd meer beroepen op de betreffende persoon zijn uitgebracht. Deze gegevens zijn nader op te vragen.

Gemeentes:
Via de kaart kunt u op zoek naar een provincie en vervolgens de diverse gemeenten waarvan thans de verschillende kerkgenootschappen worden getoond. U kunt aansluitend naar wens een lijst van predikanten en hulpkrachten van die gemeenschap oproepen.

Beroepingsnieuws:
Velen in kerkelijk Nederland zijn dagelijks benieuwd naar ontwikkelingen bij het komen en gaan van voorgangers. Vooral aan het begin van de week worden veel mutaties bekend. Die proberen we uiterlijk op maandagmorgen te presenteren. Ook hiervoor verzoeken we wijzigingen te melden. Behalve de gebruikelijke gegevens houden we ook bij hoeveel beroepen door een gemeente sedert een vacature zijn uitgebracht en eveneens hoeveel verzoeken de betreffende predikant sedert zijn laatste intrede heeft ontvangen. Waar het getal ontbreekt, is de gemeente tenminste sinds het jaar 2000 vacant. Waar dit cijfer bij de predikant ontbreekt, is hij zeker sinds het jaar 2000 aan zijn huidige gemeente verbonden.

Voor een betere leesbaarheid zijn er kleuren aan diverse kerkgenootschappen gegeven. De gemeenten binnen de PKN: oranje, de hersteld hervormde kerk: donkerrood, de christelijke gereformeerde kerken: paars, de gereformeerde kerken vrijgemaakt en de nederlands gereformeerde kerken: lichtblauw, de gereformeerde gemeenten, gereformeerde gemeenten in Nederland en oud gereformeerde gemeenten: donkerblauw en overigen: groen.

1999:
Hier wordt met een dagelijkse aanvulling het beroepingsnieuws van 25 jaar geleden getoond.

Overleden:
In deze nieuwe rubriek zal voortaan het overlijden met de standplaatsen en eventuele bijzondere van een predikant worden getoond.

Vacatures:
Per opgenomen kerk worden de verschillende plaatselijke gemeenten aangegeven die op dit moment zoekende zijn naar een voorganger of pastorale bijstand. Bij de gereformeerde gemeenten zijn alleen die plaatsen vermeld, waaraan reeds eerder een vaste predikant verbonden is geweest.

Kandidaten:
Een overzicht van de beschikbare personen die korter of langer op zoek zijn naar een eerste gemeente. Vanwege het aantal is een onderverdeling gemaakt naar verschillende jaren. Bovendien wordt het in de onderste groep snel zichtbaar wanneer beginnende predikanten wederom beroepbaar zijn.

Publicaties:
Onder dit hoofdstuk zijn thans enkele artikelen opgenomen. Bovendien zijn er grotere publicaties opgenomen, onder andere van Elspeet, waaruit moge blijken dat het predikantenbord evenals het in 2007 uitgegeven boek over de predikanten grote steken laat vallen. Nota bene komt er een naam op voor die aldaar nimmer predikant is geweest. Zo kan men ook kennisnemen van de moeilijke totstandkoming van Hervormd Hollandscheveld, de gestage groei van Hervormd Staphorst, de bijzondere positie van Hervormd Onstwedde en nog veel meer.

zaterdag 20 juli 2024