Ede Protestantse Gemeente


Classis: * Ede
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Ede-Tabor HG en Ede GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Ede opgericht in 01-01-2017:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Ede-hg (Taborgemeente) en Ede-gk
-
- ds. T.P. de Jong (Theo Pieter) (Beatrixkerk) 01-01-2017 Ede-gk 11-09-2022 Schaarsbergen 01
- ds. mw. C. Oosterveen (Caroline) (Noord) 01-01-2017 Ede-gk 04-07-2021 Lunteren 01
- ds. J.J. Reedijk (Johannes) (De Open Hof) 01-01-2017 Ede-gk 15-10-2017 Zeevang-Oudendijk 01
01 ds. G.H. Westra (Gerben) (Tabor) 01-01-2017 Ede-Tabor-hg 27-11-2022 emeritus 00
01 ds. J.P.C. Prenger (Jan Peter Christiaan) (Emmaus, 80%) 24-09-2017 Zeist-gk
01 ds. mw. A. Gilles (Agnes) (De Open Hof) 03-02-2019 Bennekom-gk
-
predikant bijzondere werkzaamheden
- ds. mw. R. Reiling (Roelie) (g.v. s Heeren Loo) 01-01-2017 Ede-gk 31-03-2021 emeritus 00

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
A. Hees (Arjan) (g.v. De Hartenberg) 01-03-2021
ds. E.J. van Dalen (Egbert Jan) (interim Noord) 01-10-2021 ontheven Curacao


Beroepen vacature 2016 (vac. Santing):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 08-07-2016 T.P. de Jong Stadskanaal 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 20 juli 2024