Index >

Rijnsburg Protestantse Gemeente


Classis: * Katwijk
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: ja

Predikanten van de Protestantse Gemeente Rijnsburg opgericht in 28-12-2017:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Rijnsburg-hg en Rijnsburg-gk
-
- ds. P.J. van der Ende (Pieter) (Oude Hart Noord) 28-12-2017 Rijnsburg-gk
- ds. mw. A. Haasnoot (Arenda) (Centrum/Oost 28-12-2017 Rijnsburg-gk
- ds. L. Hoftijzer (Lennart) (Kleipetten) 28-12-2017 Rijnsburg-hg 13-01-2019 Rijswijk-NB-hg 01
- ds. A. Meek (Albert) (Frederiksoord/De Bloem) 28-12-2017 Rijnsburg-gk

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. T. de Graaf-de Boer (ouderenpastor)
K. Smits (Kees) (ouderenpastor)
mw. M. Pompert (Marianne)
G. Bremmer (Gerben)


Beroepen vacature 2017 (vac. Westerhaghe/De Hoek:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 12 augustus 2020