Index >

Lollum-Waaksens Protestantse Gemeente


Classis: * Bolsward
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Lollum-Waaksens HG en Lollum-Waaksens GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens opgericht in 01-01-2015:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Lollum-Waaksens-hg en Lollum-Waaksens-gk
i.s.m. Burgwerd-pg tot 2016
-
- ds. L.H. Westra (Liuwe) 01-01-2015 Burgwerd – Lollum-hg 03-04-2016 katholieke univ. Utrecht01

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. Mw. J.B. Voogd (Rianne) (mobiliteitspool PKN) 02-10-2016 kandidaat Emmeloord 30-09-2019


Beroepen vacature 2016:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 23 oktober 2019