Index >

Drachten Protestantse Gemeente


Classis: * Drachten
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Drachten HG en Drachten GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Drachten opgericht in 15-03-2007:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Drachten-hg en Drachten-gk
-
- ds. mw. H. Christtoffers (Riky) 15-03-2007 Drachten-hg ??-09-2009 Maarland: Loppersum-hg 01
- ds. H.J. de Groot (Hendrik Jan) (De Oase) 15-03-2007 Drachten-gk 31-08-2014 Bergum-pg 01
- ds. E.A. van Gulik (Elgen Albert) (De Oase) 15-03-2007 Drachten-gk 04-09-2016 Leek – Oldebert-pg 01
- ds. N.J. van den Herik (Nicolaas Jurgen) (West) 15-03-2007 Drachten-gk
- ds. mw. H.S. Huizenga (Henriette) (Oost) 15-03-2007 Drachten-gk 06-01-2013 Bedum 01
- ds. H. Jansen (Harmen) (Grote Kerk) 15-03-2007 Drachten-hg 29-03-2009 Winsum - Obergum 01
- ds. J.N. Jurjens (Jan Nicolaas) (Zuiderkerk) 15-03-2007 Drachten-gk 25-05-2014 emeritus 00
- ds. H. Klein Ikkink (Herman) 15-03-2007 Drachten-gk 31-03-2010 emeritus 00
- ds. mw. A.J. Nicolai (Aafke) (Oost/Zuid) 15-03-2007 Drachten-hg 23-04-2017 Stavoren - Hindeloopen 01
- ds. J. Noordam (Jan) (gem. bijzondere aard: Kapel) 15-03-2007 Drachten-hwba 19-02-2017 emeritus 00
- ds. L. de Ruiter (Lambertus) (Oost) 15-03-2007 Drachten-gk 30-09-2009 emeritus 00
01 ds. A.H. Boschma (Anne Hendrik) (Oost) 02-03-2014 Oudega (Sm.)
01 ds. J. de Jong (De Oase) 04-06-2017 Rijssen-gk
01 ds. mw. G. den Dikken (Gera) (De Oase) 15-10-2017 kandidaat Wageningen
-
predikanten bijzondere werkzaamheden
- ds. mw. K. Hansen-Noort (g.v. Nij Smellinghe) 15-03-2007 Drachten-hg ??-06-2009 Bierum – Holwierde - Krewerd 01
- ds. J. Strikwerda (Jan) (g.v. Nij Smellinghe) 15-03-2007 Drachten-gk
01 ds. mw. G.M.C. Janssen-de Olde (g.v. Nij Smellinghe) 01-07-2012 kandidaat Vollenhove

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. Y.H. Attema 15-03-2007 Drachten-gk
mw. A.E. de Bildt (Aukje) 15-03-2007 Drachten-hg
B. Broers 15-03-2007 Drachten-gk
mw. A. Oppewal 15-03-2007 Drachten-gk
mw. E.C. de Rover-Wijnsteker (Elly) (West) 15-03-2007 Drachten-gk 2016 Leek - Oldebert
mw. A.A.J. Schaafsma 15-03-2007 Drachten-gk
ds. L. de Ruiter (Lambertus) (Oost) 01-10-2009 emeritus Drachten
mw. A.A. Gobetz
G. Timmer (Gerwin) (West) 20-03-2011
mw. R. Koetje (Rudie) (De Oase) 31-12-2017


Beroepen vacature 2009 (vac. De Ruiter):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-2013 A.H. Bosschma Oudega 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 18 juni 2019