Index >

Gouderak CGG


Classis: *
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Gouderak OGG

Predikanten van de CGG Gouderak opgericht in 7-3-1954:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
02 ds. H.J.C.H. Zwijnenburg 23-10-1963 lerend ouderling Gouderak ??-??-1982 ambt neergelegd
-
opgegaan in Gouderak-ogg sedert 1984

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
J.W. Kloot (lerend ouderling) ??-??-1954 ??-??-1962 Gouda
H.J.C.H. Zwijnenburg (lerend ouderling) ??-06-1962 g.o. Hilversum (Boaz) 22-10-1963 predikant Gouderak


Beroepen vacature 1954:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1960 H. van Kooten Werkendam
02 ??-09-1963 H.J.C.H. Zwijnenburg lerend oud. Gouderak


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 05 augustus 2020