Index >

Suawoude Hervormde Gemeente


Classis: * Buitenpost
Provincie: Friesland
Ring: Bergum
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Suawoude PG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Suawoude opgericht in 1580:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Tietjerk tot 31-3-1947
-
ds. N. Martini Stellingwerff (Nicolaus) ??-??-1580 pastoor Suawoude ??-??-1600 Meeden
02 ds. N. Martini Stellingwerff (Nicolaus) ??-??-1605 Meeden ??-??-1612 overleden
ds. D. Walsweer (Dominicus) ??-??-1612 kandidaat ??-??-1617 Deinum
ds. B. Sibema (Bouritius) ??-??-1617 kandidaat ??-??-1620 Cornjum
ds. H. Laurentii (Hubertus) ??-??-1621 ??-??-1630 overleden
ds. I. Overney (Isaac) ??-05-1632 kandidaat ??-??-1639 Oppenhuizen
ds. R.H. Vogelsang (Rombertus Hugo) 13-04-1640 ??-11-1648 Son - Breugel
ds. G. Acronius (Gellius) ??-03-1649 kandidaat 02-07-1656 overleden
ds. A. Lentz (Antonius) ??-07-1657 emeritus Oost-Indie ??-??-1675 overleden
ds. A. Inia (Atzo) ??-09-1676 kandidaat ??-??-1691 overleden
ds. D. Ruardi (Dominicus) ??-09-1692 kandidaat 20-04-1705 Reitsum
ds. D. Duirsma (Durardus) ??-08-1705 kandidaat 03-01-1735 overleden
01 ds. T. de Ring (Thomas) 22-04-1736 kandidaat Leeuwarden 14-06-1741 overleden 00
01 ds. M. Vitringa (Martinus) 15-10-1741 kandidaat 08-11-1750 Arnhem 01
01 ds. S.R. Veenstra (Sake Rinses) 02-05-1751 kandidat Rottevalle 24-04-1774 Boornbergum - Kortehemmen 01
01 ds. P. Steenwijk (Petrus) 04-09-1774 kandidaat Surhuisterveen 19-07-1778 Witmarssum 01
01 ds. S. Winsemius (Sibrandus) 01-11-1778 kandidaat 26-10-1783 Rottevalle 02
01 ds. G.A. Passamier (Gellius Andreas) 09-05-1784 kandidaat Stiens 08-10-1786 Oppenhuizen 01
01 ds. F. Hellendoorn Cramer (Franciscus) 13-05-1787 hulppred. Huins 04-09-1788 afgezet 00
01 ds. A. Ypey (Annaeus) 07-12-1788 Jutrijp – Hommerts 20-06-1790 Oenkerk – Giekerk 01
01 ds. P. van Gorcum (Petrus) 14-11-1790 Goingarijp 07-07-1795 ontheven 00
- ds. F. Hellendoorn Cramer (Franciscus) 21-06-1795 afgezet Suawoude 29-06-1834 emeritus 00
02 ds. T.J. Oosterbeek (Tjerk) 14-12-1834 kandidaat 09-06-1844 Birdaard 01
01 ds. P. Jentink 01-12-1844 kandidaat 10-11-1889 emeritus 00
01 ds. D. Zoete (Dirk) 18-05-1890 Engwierum 17-11-1895 Lemmer 05
03 ds. J. Ooosterhuis (Johannes) 30-08-1896 Vriezenveen 11-10-1920 overleden 10
03 ds. B.G.C. Steenbeek (Boudewijn Gerrit Clement) 15-01-1922 Waddinxveen 08-02-1925 Wierden 02
02 ds. G. Lans (Gabriel) 24-01-1926 Ouderkerk aan den IJssel 12-07-1931 Huizen 06
02 ds. J.C. Terlouw (Jan Cornelis) 24-01-1932 Kamperveen 15-04-1934 Alkmaar 02
03 ds. H. Schroten (Hendrik) 21-04-1935 Sluipwijk 14-08-1938 Rotterdam-Charlois 01
04 ds. J. Arendsen (Jan) 02-04-1939 kandidaat Putten 25-08-1946 Blauwkapel 03
03 ds. N. Luijendijk (Nicolaas) 07-12-1947 Hoek van Holland 14-01-1952 emeritus 00
02 ds. G.J. van den Bogerd 18-05-1952 vicaris Nijverdal 24-06-1956 Leeuwarden-Huizum 01
01 ds. G.J. Tijsseling (Gerardus Johannes) 12-08-1956 vicaris Goes 27-08-1961 Oudemirdum 02
01 ds. P. Datema 24-09-1961 Witteveen 03-03-1968 Nijverdal 03
04 ds. E.C. Baart (Egbert Christiaan) 27-10-1968 Cubaard 30-04-1971 emeritus 00
01 ds. B.F. van Verschuer 11-05-1986 kandidaat Beesd 31-03-1992 ontheven 00
01 ds. E.J.S. den Breejen 23-01-2000 kandidaat Alkmaar 16-01-2005 Ridderkerk-Bolnes-gk 01
-
opgegaan in Suawoude-pg sedert 20-04-2007

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
A.S. Bijlsma 1974 emeritus Urk 1977


Beroepen vacature 1605:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1605 G. Sitxtin Garijp
02 ??-??-1605 N. Martini Stellingwerff Meeden


Beroepen vacature 1834:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 12-08-1834 S.K. Thoden van Velzen kandidaat
02 ??-??-1834 T.J. Oosterbeek kandidaat