Index >

Oudega-W Hervormde Gemeente


Classis: * Sneek
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Oudega-W opgericht in 1598:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Idsega (of Idzega) en Sandfirden
i.c.m. Gaastmeer en Nieuwenhuizen tot 1610
i.c.m. Wolsum-Westhem sedert 01-04-1979
i.s.m. Oudega-gk sedert 21-11-1991
-
ds. J. Sicconis ??-??-1598 1598
ds. G. Sibrandi ??-??-1598 1603 Hemelum
ds. D. Hoites (Djurre) ??-06-1603 Kloosterburen 15-12-1611 overleden
ds. J. Stephani (Johannes) ??-05-1613 kandidaat 06-03-1648 overleden
ds. A. Gellius (Aggaeus) ??-04-1649 kandidaat 13-09-1691 overleden
ds. M. Brandenborg (Mattheus) ??-12-1692 kandidaat 15-04-1724 overleden
01 ds. H. Gosliga (Hermannus) 20-10-1726 kandidaat Oosthem 05-09-1737 emeritus
01 ds. J.W. Faber (Johannes Wijbrandus) 14-11-1739 kandidaat Leeuwarden ??-06-1741 overleden
01 ds. A. van Loon (Arnoldus) 19-08-1742 kandidaat 30-05-1751 Achlum-Hitzum
01 ds. S.J. Attama (Zeno Johannes) 22-08-1751 kandidaat 22-10-1790 overleden
01 ds. M. Vos (Martinus) 06-11-1791 kandidaat 05-01-1819 overleden
01 ds. R. Kijlstra (Rinze) 09-04-1820 kandidaat 18-11-1821 Stiens
01 ds. P. Talma (Pibo) 30-06-1822 emeritus Augsbuur 11-02-1823 overleden
02 ds. P. Wassenaar (Philippus) 31-08-1823 kandidaat 12-11-1826 Sint Maarten-Valkkoog
01 ds. C. Schuur (Coenraad) 22-07-1827 Idsegahuizen 29-03-1860 emeritus
07 ds. G. Landweer (Geert) 04-08-1861 Giessen-Rijswijk 29-09-1867 Lollum 01
02 ds. H. van Griethuijsen (Hendrik) 03-05-1868 Nieuwe-Tonge 30-03-1873 Schoonrewoerd 03
02 ds. H.Y. Ynzonides (Hans Ynzo) 28-09-1873 Enter 19-11-1876 Minnertsga 08
08 ds. H. van Griethuijsen (Hendrik) 06-10-1878 Schoonrewoerd 03-01-1886 emeritus 00
13 ds. J. Schuurmans Stekhoven 06-11-1887 Exmorra 04-06-1893 Spannum 12
14 ds. W. Timmermans Paquy 07-04-1895 Hoogersmilde 12-11-1899 Cubaard 04
06 ds. G. van Dorssen (Gerrit) 04-11-1900 Elburg 25-04-1920 emeritus 00
03 ds. L. Boersma (Lubbert) 28-11-1920 Vollenhove 29-11-1931 Harich 01
05 ds. J. Loos (Jacob) 22-01-1933 hulppred. Enschede 06-06-1937 Arnhem 10
01 ds. C. Aalders (Cornelis) 01-08-1937 hulppred. Wijk aan Zee 18-05-1941 Wommels-Hijdaard 03
01 ds. J.M. Weddepohl (Johannes Marius) 10-08-1941 kandidaat Amsterdam 13-10-1946 Amstelveen 03
03 ds. J. van Dullemen (Johannes) 12-01-1947 Aarlanderveen 04-01-1959 Zoutelande 03
03 ds. J.W. van der Heide (Jan Wieger) 31-05-1959 Oosternijkerk 18-10-1964 Wieringermeer 04
05 ds. D. Postma (Derk) 20-06-1965 Zoelen 14-09-1969 Westerlee-Heiligerlee 01
01 ds. P. Vroegindeweij (Piet) 02-11-1969 kandidaat Delft 24-03-1974 Workum 03
02 ds. W. Schaap (Willem) 01-09-1974 kandidaat Utrecht 29-07-1979 Leersum 02
01 ds. J.W.C. Vonhof (Jan Wouter Cornelis) 30-09-1979 kandidaat Utrecht 17-02-1985 Hellendoorn 02
02 ds. J.D.T. Wassenaar (Jan Dirk Theodoor) 06-10-1985 kandidaat Utrecht 27-05-1990 Leeuwarden-Huizum 03
03 ds. mw. D.E. Bekker-Hofstra (Dussie) (p-t) 08-11-1992 kandidaat Amsterdam 08-09-2002 Nieuw-Buinen 01
03 ds. Y. Bekker (Ype) (p-t) 08-11-1992 Amsterdam (studentenpred.) 14-07-2002 emeritus 00
01 ds. mw. M. Mink (Margje) 31-08-2003 Tjamsweer 11-11-2006 Oudega-pg -
-
opgegaan in Oudega-pg sedert 12-11-2006

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
D.J.G. Schepers 23-12-1859 overleden


Beroepen vacature 1823:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 29-04-1823 D.M. Miedema Warns
02 13-06-1823 P. Wassenaar kandidaat


Beroepen vacature 1860:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1860 A.F. Simons kandidaat
02 ??-07-1860 J.A.P. Ris Lambers Schraard
03 ??-08-1860 M. van Selms Sloten (Fr.)
04 ??-10-1860 W. Mense Voorthuizen
05 ??-12-1860 C.J. Krafft Oldebroek
06 ??-01-1861 H. Timmer Westerouen van Meeteren Kesteren
07 ??-03-1861 G. Landweer Giessen-Rijswijk