Index >

Swifterbant Protestantse Gemeente


Classis: * Flevoland
Provincie: Flevoland
Ring: Flevoland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Protestantse Gemeente Swifterbant opgericht in 29-11-2005:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Swifterbant-hg en gk
-
- ds. M.M. Jansen (docent VU Amsterdam) 29-11-2005 Swifterbant-gk
- ds. K.A. Jager 29-11-2005 Swifterbant-hg 17-08-2008 Borger 01
01 ds. M.J. Boeve 23-08-2009 kand. Houten 16-02-2014 Oosterhout-pg 01

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
H. Feijen 29-11-2005 Swifterbant-gk


Beroepen vacature 2008:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-2009 M.J. Boeve kandidaat Houten 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 16 februari 2019