Index >

Hindeloopen Hervormde Gemeente


Classis: * Sneek
Provincie: Friesland
Ring: Workum
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Hindeloopen PG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Hindeloopen opgericht in 1580:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
hervormde gemeente Hindeloopen i.c.m. Molkwerum tot 1600
-
02 ds. G. Vockingius (Gerhardus) ??-??-1597 08-11-1602 Makkum
ds. M.G. Cousi (Matthias ??-02-1603 schoolmeester Bolsward 16-12-1605 Barsingerhorn
ds. A. Reinders (Aeltjen) ??-??-1606 kandidaat 23-02-1618 Workum
ds. H. Jochems (Hendrik) ??-04-1618 Harich ??-??-1653 overleden
ds. A. Lauswolt (Ambrosius) ??-08-1653 Exmorra ??-??-1660 overleden
ds. D. Nisener (Daniël) ??-03-1661 kandidaat ??-05-1667 overleden
ds. L. Persijn (Lambertus) ??-03-1668 Morra 09-06-1674 Leeuwarden
ds. S. Vomelius (Sibrandus) ??-10-1674 Wirdum 31-10-1681 Bolsward
ds. J. Gerkama (Justus) ??-12-1681 Britsum 24-01-1684 Leeuwarden
ds. D. Goltzius (Dominicus) ??-12-1684 Tzummarum 01-08-1719 emeritus
02 ds. J. Plantinus (Johannes) 05-11-1719 Berlikum 23-03-1721 Leeuwarden 01
01 ds. I.E. Harkenroth (Isbrandus Eilhardi) 20-07-1721 Hinte (Ost-Friesland) 29-04-1725 Harlingen 01
01 ds. B. Brouwer (Brouerius) 21-10-1725 Dronrijp 09-07-1730 Harlingen 02
-
2e predikantsplaats sedert 1726 tot 1749
01 ds. H. Lemstra (Hanso) 16-05-1726 rector Hindeloopen 10-10-1728 Heeg 01
01 ds. J. Wiegersma (Johannes) 12-06-1729 kandidaat 08-08-1736 Nes-Wierum 01
01 ds. N. Olthof (Nicolaus) 22-10-1730 Deersum 24-08-1737 Sneek 01
01 ds. L. Antonides (Livius) 30-06-1737 kandidaat 03-11-1749 emeritus 00
02 ds. N. Schiere (Nicolaus) 03-11-1737 Oosthem 11-03-1753 Franeker 01
01 ds. W. Heshusius (Wilhelmus) 16-09-1753 kandidaat Leeuwarden 10-11-1776 Dokkum 01
-
2e predikantsplaats sedert 1754 tot 1794
02 ds. J. Kramer (Jacobus) 23-06-1754 Oosterzee 26-10-1788 emeritus 00
04 ds. A. Eggen (Albertus) 26-10-1777 Witmarsum 05-06-1781 emeritus 00
01 ds. H. Haga (Hermannus) 30-09-1781 Oldeboorn 19-11-1786 Deersum 01
04 ds. H. Brouwer (Henricus) 09-09-1787 Oudwoude-Westergeest 22-04-1792 Weender 02
01 ds. W.E. Chatin (Wilhelmus Elias) 21-06-1789 Oudega-Kolderwolde 28-10-1792 Workum 01
01 ds. T. Reneman (Tjeerd) 25-11-1792 Woudsend 08-05-1808 Makkum 02
02 ds. B. Ringnalda (Bouwe) 02-12-1792 Wons-Engwier 14-09-1794 Dronrijp 01
02 ds. P. Specht Grijp (Philippus) 11-12-1808 Lienden 27-10-1811 Tiel 01
01 ds. H.A. Ferff (Horatius Arendsz.) 28-02-1813 Wommels 07-04-1850 overleden 00
03 ds. W.B.J. van Eijk (Willem Bernard Joannes) 18-04-1852 kandidaat 25-03-1855 Deventer 03
01 ds. B.J. Ovink (Barend Johannes) 30-09-1855 kandidaat 30-05-1858 Ned. Oost-Indië 01
01 ds. W.J. Snoeck (Willem Jan) 26-09-1858 kandidaat Cuijk 13-10-1867 emeritus 00
02 ds. E. Coldeweij (Elia) 05-07-1868 kandidaat 09-03-1873 Nieuwe-Schans 01
02 ds. A. Wassenbergh (Arnold) 01-11-1874 Appelscha 28-01-1877 Bergum 02
01 ds. J.F. van Binsbergen (Johannes Frederik) 03-06-1877 emeritus Kruisland 19-03-1882 Willemsoord 01
30 ds. E. Sijperda (Egbert) 09-03-1890 kandidaat 06-05-1894 Tjamsweer 10
21 ds. G.J. van Hemert (Gijsbert Johannes) 22-05-1898 Maasbommel 05-11-1899 Vianen 02
05 ds. J.H.C. Israël (Johan Hendrik Christiaan) 30-09-1900 Ned. Oost-Indië 08-12-1901 Ned. Oost-Indië 01
01 ds. H. Guittart (Hendrikus) 16-02-1902 kandidaat Rotterdam 21-10-1906 Minnertsga 02
02 ds. O. Norel (Okke) 03-03-1907 kandidaat Harlingen 29-09-1912 Den Burg (Tex.) 01
01 ds. O.W.C. van der Veen (Ouwe Willem Carel) 23-02-1913 hulppred. Schiedam 26-05-1918 Heeg 01
01 ds. A.N. Tonsbeek (Albert Nicolaas) 15-09-1918 kandidaat Roswinkel 02-04-1922 Kethel-Spaland 06
03 ds. T. Hettinga (Thewis) 11-06-1922 kandidaat Uitwelleringa 24-04-1927 Dantumawoude 01
01 ds. A. Hoekert (Aart) 18-09-1927 kandidaat Elburg 03-11-1929 Reitsum 01
02 ds. J. van der Heide (Jelle) 15-12-1929 kandidaat Amersfoort 02-04-1933 Minnertsga 09
01 ds. J.J.F. Franck (Julius Johannes Franciscus) 08-10-1933 hulppred. Utrecht 18-07-1937 Leeuwarden-Huizum 03
01 ds. J. Hoogenkamp (Jan) 17-10-1937 hulppred. Utrecht 12-10-1941 Spannum 03
01 ds. S.J. Wouda (Siebren Johan) 23-11-1941 hulppred. Hellendoorn 17-11-1946 Rijperkerk 02
05 ds. H. Altena (Hendrik) 28-09-1947 Garmerwolde 31-01-1954 Apeldoorn 02
03 ds. H. de Wolf (Hilko) 16-05-1954 vicaris Warfhuizen 14-06-1964 Donkerbroek-Haule 01
01 ds. W.A. de Pree (Wilfried Adriaan) 11-10-1964 kandidaat Utrecht 09-02-1969 Assen 03
04 ds. H.A. van Olst (Henk) 26-04-1970 kandidaat Oosterwolde (Fr.) 09-01-1977 Amsterdam 01
01 ds. J. Bruin (Jan) 06-03-1977 kandidaat Hilversum 15-11-1981 Den Helder 01
01 ds. mw. F. Zeldenrust (Froukje) 27-06-1982 Hilversum 29-11-1987 emeritus 00
02 ds. J.H. Brouwer (Jelle) 10-07-1988 kandidaat Groningen 14-02-1993 Heemse 01
01 ds. B.P. de Boer (Bernard) 13-02-1994 kandidaat Leiden 30-03-2008 Oudwoude-Westergeest 01
02 ds. mw. M. van den Berg-Nieuwpoort (70%) 17-01-2010 Veenwouden 09-05-2011 Hindeloopen-pg -

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. R. Fabritius (Rudolphus) 1580 Koudum
W.B. Bergsma 1944 Lemmer 1948 Utrecht


Beroepen vacature 1597:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1597 C. Alutarius Oldeboorn
02 ??-??-1597 G. Vockingius


Beroepen vacature 1719:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1719 F. Halma Holwerd
02 24-09-1719 J. Plantinus Berlikum


Beroepen vacature 1737 (vac. Olthoff):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 22-09-1737 P. Noordbeek Hattem
02 29-09-1737 N. Schiere Oosthem (na loting)


Beroepen vacature 1754 (wijk 2):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1754 J. Folkertsma Tjerkgaast
02 ??-06-1754 J. Kramer Oosterzee


Beroepen vacature 1776 (vac. Heshusius):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 12-03-1777 P. Kutsch Hemelum
02 27-07-1777 W. Verweij IJlst
03 17-08-1777 L. Udema Loppersum
04 ??-09-1777 A. Eggen Witmarsum


Beroepen vacature 1786 (vac. Haga):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 14-01-1787 A. Dorhout Lekkum-Miedum
02 10-02-1787 B. Russing Achlum
03 29-04-1787 E. Tinga Stavoren
04 ??-06-1787 H. Brouwer Oudwoude-Westergeest