Index >

Hindeloopen Gereformeerde Kerk


Classis: Sneek
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Kerk Hindeloopen opgericht in 10-11-1841:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
gereformeerde kerk Hindeloopen i.s.m. Workum tot 1842
i.s.m. Koudum tot 1869
i.s.m. Staveren sedert 1912 tot 1916
i.s.m. Heidenschap sedert 1933 tot 1946
i.s.m. Staveren sedert 1965 tot 1969
i.s.m. hervormde gemeente Hindeloopen-hg sedert 1973
-
ds. S.O. Los (Sietse Oenes) 10-11-1841 Workum - Koudum ??-09-1842 Rotterdam
ds. S.H. Baron (Sietse Hanses) ??-??-1844 kandidaat ??-05-1846 Ferwerd
ds. D.D. Drukker (Derk Derks) 05-03-1848 Dokkum 23-03-1852 overleden
ds. J.T. Bijzitter (Jan Thijses) 05-12-1852 Andijk 01-03-1869 overleden
ds. J. Kooi (Jan) 23-11-1879 kandidaat 11-05-1884 Bergum
ds. R.J. van der Veen (Reinder Jan) 24-04-1887 kandidaat 12-06-1890 Driesum
ds. E.C.B. van Herwerden (Elisa Cornelis Barend) 11-12-1892 kandidaat 02-12-1894 Brielle
ds. C. Diemer (Casper) 21-08-1901 Warns 10-07-1904 Bergentheim
ds. J. Scholten (Jan) 13-11-1904 kandidaat 09-01-1910 Roden
ds. R. Haitsma (Reinder) 08-12-1912 kandidaat 10-09-1916 Gaast – Piaam
ds. E. Buurma 13-04-1919 Medemblik 25-06-1922 Achlum
ds. C. Jansen 28-05-1933 kandidaat 03-11-1946 Oosterbierum
ds. J.M. Mulder 04-07-1965 kandidaat ??-08-1969 Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
R. Kuiper (oefenaar) 06-06-1930 24-04-1932
ds. J. Scholten ??-??-1948 emeritus Varsseveld


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 16 februari 2019