Index >

Franeker Hervormde Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Ring: Franeker
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Franeker opgericht in 1572:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Herbayum sedert 1-1-1939 tot 1-1-1944
i.s.m. Schalzum-Peins-Zweins sedert 1-10-1954
i.s.m. Herbayum sedert 1-4-1973
-
ds. R. Acronius (Ruardus) ??-??-1572 priester Cornjum ??-??-1573 Wijdenes
ds. P. Hardenbergius (Petrus) ??-??-1572 ??-??-1573 gevlucht naar Emden
ds. S. Ripperti (Sixtus) ??-??-1579 hulppred. Bolsward - Franeker 01-01-1597 overleden
02 ds. G.B. Acronius (Gellius Benedictus) ??-??-1587 Burgwerd ??-??-1592 Bozum
ds. I. Nicolai (Idzardus) ??-??-1592 Tzummarum ??-??-1599 Hallum
ds. R. Artopaeus (Rudolphus) ??-??-1599 Delfzijl ??-??-1617 afgezet
ds. P. Hardenbergius (Petrus) ??-??-1600 hulppred. Leiden 22-04-1604 overleden
ds. H. Beilanus (Henricus) ??-??-1605 Blokzijl 25-09-1635 overleden
ds. F. Johannis (Fokko) ??-??-1619 Holwerd ??-05-1642 emeritus
05 ds. M. Walsweer (Matthias) ??-06-1637 Burgwerd 06-06-1652 overleden
ds. H.J. Walkens (Hajo Johannes) ??-??-1642 Noordhorn 01-08-1664 overleden
ds. C. Schotanus a Sterringa (Christianus) ??-10-1653 universiteit Franeker 23-02-1669 universiteit Franeker
02 ds. B. Bekker (Balthazar) ??-02-1666 Oosterlittens 10-09-1674 Loenen aan de Vecht
ds. R. Reen (Regnerus) ??-06-1669 Workum 08-08-1695 overleden
ds. H. Witsius (Herman) 16-04-1675 Leeuwarden 18-04-1680 Leeuwarden
ds. N. Lydius (Nicolaus) ??-??-1680 Zoeterwoude ??-07-1686 overleden
ds. J. d Outrein (Johannes) 14-12-1687 Oostzaan 30-03-1691 Arnhem
ds. J. Creijghton (Johannes) ??-08-1691 Pietersbierum 17-04-1704 Leeuwarden
ds. A. Landreben (Arnoldus) ??-11-1696 Dronrijp 01-12-1721 overleden
ds. A. Saagmans (Aeschinus) 18-01-1705 Akkrum - Terhorne 24-08-1739 overleden
01 ds. E. Hofstede (Emmericus) 06-12-1722 Ruinen 10-08-1766 emeritus 00
01 ds. J. Calkoen (Johannes) 18-09-1740 Voorthuizen 30-07-1752 Amsterdam 01
03 ds. N. Schiere (Nicolaus) 18-03-1753 Hindeloopen 05-02-1770 overleden 00
01 ds. S. Abbring (Sicco) 05-10-1766 Welsrijp – Baijum 09-11-1784 overleden 00
01 ds. J. Mensinga (Jacobus) 16-09-1770 Oudeschoot 01-11-1778 Barneveld 01
02 ds. N. Houwinck (Nicolaus) 07-03-1779 Idaard 07-05-1797 dienst neergelegd 00
02 ds. W. Verweij (Wijbrandus) 30-10-1785 IJlst 01-12-1816 emeritus 00
03 ds. J.H. Regenbogen (Johannes Henricus) 01-10-1797 Stavoren 14-10-1798 universiteit Franeker 01
01 ds. J.H. Jolink (Johannes Henricus) 21-04-1799 Staphorst 02-09-1823 overleden 00
01 ds. W. Zimmerman (Wouter) 08-12-1816 Oudorp – Oterleek 25-08-1826 overleden 00
01 ds. L.W. de Grient Dreux (Lambert Willem) 09-05-1824 Olst 30-07-1856 overleden 00
01 ds. R. Rodenburgh Mentz (Rutger) 10-06-1827 Workum 05-06-1829 Utrecht 00
03 ds. M.A. Amshoff (Maurits Albrecht) 23-05-1830 Huissen 30-09-1832 Groningen 02
03 ds. J.E. Feisser (Johannes Elias) 09-06-1833 Winschoten 14-10-1838 dienst neergelegd 00
01 ds. J.H. Reddingius (Jodocus Henricus) 07-04-1839 Hoogeveen 24-10-1857 overleden 00
01 ds. W. Hoevers (Willem) 25-10-1857 Gorredijk 30-10-1859 Leeuwarden 01
01 ds. D. Slothouwer (Dirk) 03-10-1858 Kuinre 22-04-1867 overleden 00
02 ds. J.M. Bakhoven (Jan Margaretha) 22-04-1860 Bunnik 30-06-1893 emeritus 00
01 ds. H. Malcomesius (Hendrik) 26-01-1868 Kollumerzwaag 09-04-1871 Buitenpost 02
01 ds. A.C. Duker (Arnoldus Cornelis) 03-09-1871 emeritus Geervliet 13-08-1882 emeritus 00
06 ds. R.J. Jungius (Rijnhardus Johannis) 12-08-1883 Koekange 27-04-1887 Delden 01
01 ds. J. Herderschee (Jacobus) 02-10-1887 Borculo 24-08-1890 Tiel 02
02 ds. H. Vrendenberg (Hendrik) 26-10-1890 Warga 11-11-1900 emeritus 01
01 ds. T.B. Granpre Moliere (Thomas Benjamin) 01-10-1893 Den Helder 09-06-1895 Woerden-elg 01
05 ds. H.W. ter Haar (Hendrik Willem) 26-04-1896 Hoogezand 14-10-1900 Deventer 08
07 ds. F.J. Krop (Frederic Jean) 14-07-1901 Hertogenbosch-Waals 05-07-1903 Zwolle 02
06 ds. H.E. Knappert (Henri Elise) 19-01-1902 Nieuwveen 22-06-1902 Nieuwveen 01
01 ds. A. van Wijk (Abraham) 30-11-1902 Stolwijk 31-03-1907 Den Helder 01
01 ds. H.G.W. Briede (Henri Gerard Willem) 08-11-1903 Kolhorn 28-04-1918 Amsterdam 03
01 ds. S. Winkel (Simon) 28-07-1907 Limmen 06-10-1912 Heerenveen 01
01 ds. A.H. van der Hoeve (Adriaan Hendrik) 08-12-1912 Kollum 06-01-1918 dienst neergelegd > secr. NPB01
03 ds. F.E. Gerritsen (Francinus Elisa) 25-08-1918 Donkerbroek 09-05-1926 Oosterhesselen 01
01 ds. J. Ritter (Johan) 22-09-1918 Wommels 12-09-1926 Barchem 01
02 ds. E.P. Borgman (Ede Pieter) 10-10-1926 Ter Apel 26-03-1933 Wirdum (Fr.) 04
01 ds. B.J. Graatsma (Brontheis Jacobus) 12-12-1926 Beerta 15-10-1936 emeritus 00
03 ds. F.C. de Vries (Frits Carel) 25-06-1933 Oenkerk 29-08-1943 Oostzaan 01
02 ds. J.M. van Veen 17-10-1936 kandidaat Utrecht 05-10-1941 Rijswijk (Z-H.) 01
01 ds. L.H. Ruitenberg 04-01-1942 Beers 31-12-1945 bijz. werk: perspredikant01
01 ds. M.G. Rosbergen 16-01-1944 Blijham 01-04-1951 Deventer 03
02 ds. W. de Mooy 12-05-1946 Heerhugowaard 23-04-1950 Epe 01
-
3e predikantsplaats: t.b.v. evangelisatie sedert 1947 tot 1959
02 ds. P.J.D. van Malssen 09-05-1948 Zalk – Veecaten 18-09-1966 g.v. Leiden 01
01 ds. R. Boonstra 03-09-1950 Arnhem (vrijz.) 09-09-1956 Alkmaar 01
02 ds. C. Beukman 08-07-1951 Bussum (jeugd) 12-10-1958 ontheven 00
02 ds. W. Reezigt 09-12-1956 Jukwerd 24-10-1965 Emmen 02
02 ds. J.W. Schaap (Jakob Willem) 21-08-1966 Kampen (vrijz.) 19-12-1971 Dronrijp 01
02 ds. A.G. Soeting (Adriaan) 09-04-1967 Noordbroek 26-07-1971 Assen 01
01 ds. J. ter Haar 16-04-1972 Oudorp 29-05-1976 Oosterhesselen 01
01 ds. J.C. Muller 17-09-1972 Beek 30-12-1984 emeritus 00
02 ds. D. Noordmans 18-06-1978 Apeldoorn 30-09-1984 Loenen 01
03 ds. J.A. Kremer 19-05-1985 Tzum 20-08-1995 Haaksbergen – Buurse 02
01 ds. P. de Ruiter 13-10-1985 Leeuwarden 22-12-1987 overleden 00
03 ds. J. van Dalen 08-01-1989 kandidaat Amersfoort 06-08-1994 Aalten 03
01 ds. L.A. Bergstra 19-03-1995 Dantumawoude 09-01-2010 Franeker-pg -
01 ds. J.C. Dondorp (p-t) 02-06-1996 Groenlo 05-10-2008 emeritus Ried 01
-
predikant bijzondere werkzaamheden
01 ds. G.A. Schoonheim (ziekenhuis) 28-08-1983 31-03-1991 emeritus 00
-
opgegaan in Franeker-pg sedert 10-1-2010

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. S. Ripperti (Sixtus) ??-??-1578 Medemblik – Twisk ??-??-1579 pred. Franeker
ds. M. Schotanus (Meinardus) academieprediker Franeker
-
voor herv. vangelisatie
A.F.N. Lekkerkerker (Arie Frederik Nelis) ??-??-1936 kandidaat ??-??-1938 pred. Noordlaren 01
S. Visser (Symon) ??-??-1938 kandidaat Wommels 24-03-1940 pred. Kortenhoef 01
P. de Hoop (Pieter) 09-06-1940 kandidaat Rijnsburg 25-06-1944 pred. Ferwerd 02
01 ds. S. Dotinga (Sytso) ??-??-1944 Engwierum 09-02-1947 pred. Wijhe 01


Beroepen vacature 1586:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1586 H. Luinga Berlikum
02 ??-??-1587 G. Benedictus Acronius Wonseradeel


Beroepen vacature 1635 (vac. Beilanus):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1636 R. Sixti Leeuwarden
02 ??-??-1636 J. de Martini Deinum
03 ??-??-1637 P. Eilshemius Emden
04 ??-??-1637 W. Schotanus Sneek
05 ??-??-1637 M. Walsweer Burgwerd