Index >

De Slachsang Protestantse Gemeente


Classis: Sneek
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Protestantse Gemeente De Slachsang opgericht in 2007:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Bozum-hg, Britswerd-hg, Lutkewierum-hg, Oosterwierum-hg, Wieuwerd-hg en Bozum-gk
-
01 ds. R.J. de Vries (Rene) (70%) 27-11-2011 Langweer-hg ??-??-2019

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**


Beroepen vacature 2019:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 15 augustus 2020