Index >

Damwoude Doopsgezinde Gemeente


Classis:
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Doopsgezinde Gemeente Damwoude opgericht in :
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
01 ds. mw. G. van Zetten 18-09-1983 De Lytse Streek ??-??-1987 emeritus 00
01 ds. B.S. Santema 10-04-1988 zendingspred. Irian Jaya 30-03-1997 Broek op Langedijk 01
01 ds. L.D.G. Knipscheer ??-09-1997 Texel


Beroepen vacature 1982:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 mw. G. van Zetten Franeker (De Lytse Streek)


Beroepen vacature 1987:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 26-01-1988 B.S. Santema wonend Bergen aan Zee


Beroepen vacature 1997:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 02-06-1997 L.D.G. Knipscheer Texel


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 17 december 2018