Index >

Burgwerd Hervormde Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Ring: Bolsward
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Burgwerd PG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Burgwerd opgericht in 1580:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Lollum-hg sedert 01-04-1971
i.s.m. Lollum-Waaxens-gk sedert 02-07-1987
-
ds. G.B. Acronius (Gellius Benedictus) ??-??-1581 kandidaat ??-??-1587 Franeker
ds. R. van Uiterwijk (Rudolphus) ??-??-1589 IJtens – Lutkewierum ??-??-1590 Wons
ds. G. Moerlingius (Gualtherus) 23-12-1594 Woudsend 21-03-1598 Workum
ds. H.A. Beyerman (Henricus Anthonides) ??-??-1599 ??-04-1605 overleden
ds. A. Nijenhuis (Albertus) 06-04-1606 Boornbergum – Kortehemmen ??-08-1623 Nijkerk
ds. M. Walsweer (Matthias) ??-02-1624 Exmorra ??-06-1637 Franeker
ds. F.J. Papma (Franciscus Johannes) 28-08-1637 kandidaat 11-04-1653 overleden
ds. H. Lamminga (Hermannus) ??-05-1654 kandidaat ??-??-1662 overleden
ds. R. Reen (Regnerus) ??-06-1662 Exmorra 13-05-1666 Workum
ds. G. Moda (Gerhardus) ??-08-1666 kandidaat 17-12-1673 Bolsward
ds. R. Radijs (Richeus) ??-08-1674 Witmarsum ??-??-1680 overleden
ds. H.W. Scheverstein (Hermannus Wilhelmus) 03-05-1682 Longerhouw 21-03-1695 overleden
ds. W. Sidonides (Wibo) 03-09-1695 Wons 10-10-1698 Hantum
ds. H. van Thoon (Henricus) 07-05-1699 kandidaat 20-03-1727 overleden
01 ds. H. Grevenstein (Henricus) 18-07-1728 kandidaat 14-08-1735 Oosterlittens 01
01 ds. J.L.E. Colerus (Johan Leopold Emanuel) 30-10-1735 Wanswerd 20-06-1767 overleden 00
01 ds. T. Tadema (Taco) 24-07-1768 Parrega – Hieslum 19-05-1799 emeritus 00
05 ds. P. Peaux (Petrus) 11-05-1800 kandidaat ??-11-1823 ontslagen 00
01 ds. R. Rodenburgh Mentz (Rutger) 04-04-1824 Oosterbierum 19-11-1826 Workum 01
02 ds. T. Roorda (Taco) 17-06-1827 Lutjegast 30-09-1827 universiteit Amsterdam 01
04 ds. G.C. Duval Slothouwer (Gijsbertus Cornelis) 07-09-1828 kandidaat 20-06-1878 overleden 00
04 ds. H. van Griethuijsen (Hendrik) 17-08-1879 Schaarsbergen 30-03-1891 Oosterwolde (Gld.) 13
12 ds. M. Buiskool (Menno) 05-03-1893 Oostwold (Old.) 26-01-1896 Klundert 04
11 ds. N. Warmolts (Nanco) 21-11-1897 Ternaard 31-07-1898 Ternaard 01
01 ds. S.A.C. Rijnenberg (Susan Adelbert Corneille) 25-09-1898 Buurmalsen 17-03-1901 Wierden 01
03 ds. A. Troelstra (Anne) 18-08-1901 Willemsoord 06-11-1904 Utrecht 05
01 ds. B.J. Geerling (Barend Johan) 07-05-1905 Oosterzee 15-03-1931 Dorkwerd 02
09 ds. A.D. Wumkes (Ate Dirk) 08-04-1934 kandidaat Leeuwarden 23-06-1940 Wolvega 01
02 ds. H. van Niel (Hendrik) 22-09-1940 kandidaat 16-01-1944 Hellendoorn 02
01 ds. J. van Leusden (Jacobus) 30-04-1944 Foudgum 03-10-1948 Leidschendam 01
03 ds. J. van der Heide (Jelle) 10-04-1949 Rhenen 31-07-1970 emeritus Zandeweer 02
01 ds. H.G. Roozendal 27-06-1971 kandidaat Lettelbert 25-04-1982 Sneek 04
01 ds. C. Bakker (Chris) 29-08-1982 kandidaat Groningen 25-10-1987 Neede 01
02 ds. mw. M. van Nie (Mirjam) 29-04-1990 kandidaat Brussel 24-09-1995 Eindhoven 01
01 ds. L.H. Westra (Liuwe) 30-11-1997 kandidaat Groningen 03-04-2016 katholieke univ. Utrecht01
-
opgegaan in Burgwerd-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. J.J. Balk (Johannes Johannis) ??-??-1580 voorheen pastoor Tietjerk ??-??-1580


Beroepen vacature 1799:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 17-07-1799 C. van der Velde Woudsend
02 ??-08-1799 C. van der Velde (2e keer) Woudsend
03 22-08-1799 H. Muntingh Marrum
04 11-09-1799 T. Reneman Hindeloopen
05 ??-03-1800 P. Peaux kandidaat


Beroepen vacature 1823:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 03-11-1823 R. Rodenburgh Mentz Oosterbierum